Dump of STRINGTABLE #81 (strings 1280..1295)

STRINGTABLE #81 (strings 1280..1295)
Compare with English (United States) >>
1280 "LAN-anslutning"
1281 "Certifikatet är utfärdat av en okänd eller ej betrodd utgivare."
1282 "Certifikatets datum är ogiltigt."
1283 "Namnet på certifikatet matchar inte platsens namn."
1284 "Certifikatet har minst ett ospecificerat säkerhetsproblem."
1285 "Ämne"
1286 "Utfärdare"
1287 "Effective Date"
1288 "Utgångsdatum"
1289 "Security Protocol"
1290 "Signature Type"
1291 "Encryption Type"
1292 "Privacy Strength"
1293 "Hög"
1294 "Låg"
1295 "bits"