Dump of DIALOG #1000

DIALOG #1000
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 260, 115
STYLE 0x90c808c0
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Säkerhetsvarning"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Vill du installera denna programvara?", 100, 130, 0x50000000, 10, 10, 240, 23, 0x0
    CONTROL "Plats:", 101, 130, 0x50000000, 10, 26, 40, 13, 0x0
    CONTROL "", 1001, 130, 0x50000000, 50, 26, 200, 13, 0x0
    CONTROL "Installera inte", 2, 128, 0x50030001, 200, 48, 50, 14, 0x0
    CONTROL "", 1002, 128, 0x58030000, 144, 48, 50, 14, 0x0
    CONTROL "", 102, 130, 0x50000010, 10, 70, 240, 1, 0x0
    CONTROL "", 1003, 130, 0x50000003, 10, 82, 32, 32, 0x0
    CONTROL "När den installerats har en ActiveX-komponent full åtkomst till din dator. Klicka inte installera om du inte litar fullständigt på källan ovan.", 22002, 130, 0x50000000, 46, 80, 194, 23, 0x0