Dump of STRINGTABLE #9 (strings 128..143)

STRINGTABLE #9 (strings 128..143)
Compare with English (United States) >>
128 "Kunde inte skapa ny mapp: tillgång nekad."
129 "Ett fel uppstod under skapande av ny mapp"
130 "Bekräfta filborttagning"
131 "Bekräfta borttagning av mapp"
132 "Är du säker du vill ta bort '%1'?"
133 "Är du säker du vill ta bort dessa %1 element?"
134 "Bekräfta överskrivning av fil"
135 "Denna mapp innehåller redan en fil kallad '%1'.\n
\n
Vill du skriva över den?"
136 "Är du säker du vill ta bort valt element?"
137 "Är du säker du vill sända '%1' och allt innehåll till papperskorgen?"
138 "Är du säker du vill sända '%1' till papperskorgen?"
139 "Är du säker du vill sända dessa %1 element till papperskorgen?"
140 "Elementet '%1' kan inte sändas till papperskorgen. Vill du ta bort det i stället?"
141 "Denna mapp innehåller redan en mapp kallad '%1'.\n
\n
Om filerna i målmappen har samma namn som filer i den valda\n
mappen så kommer de bli ersatta. Vill du ändå flytta eller kopiera\n
mappen?"
142 "Ny mapp"
143 "Wines kontrollpanel"