Dump of STRINGTABLE #3 (strings 32..47)

STRINGTABLE #3 (strings 32..47)
Compare with English (United States) >>
32 empty
33 empty
34 empty
35 empty
36 empty
37 empty
38 empty
39 empty
40 "Starta om"
41 "Vill du simulera en omstart av Windows?"
42 "Avsluta"
43 "Vill du avsluta Wine?"
44 empty
45 "Program"
46 "Dokument"
47 "Favoriter"