Dump of STRINGTABLE #17 (strings 256..271)

STRINGTABLE #17 (strings 256..271)
<< Hide compare with English (United States)
id Swedish (Neutral) English (United States)
256 "Wine är fri programvara; du kan distribuera det och/eller ändra det enligt villkoren i GNU Lesser General Public License som den publicerats av the Free Software Foundation; antingen version 2.1 av licensen, eller (om du så önskar) någon senare version.\n
\n
Wine utges i förhoppningen att det ska komma till nytta, men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI; även utan underförstådd garanti om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Se GNU Lesser General Public License för fler detaljer.\n
\n
Du bör ha fått ett exemplar av GNU Lesser General Public License tillsammans med Wine; om inte, skriv till: the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
"Wine is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.\n
\n
Wine is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.\n
\n
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with Wine; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
257 "Wine-licens" "Wine License"
258 empty empty
259 empty empty
260 empty empty
261 empty empty
262 empty empty
263 empty empty
264 empty empty
265 empty empty
266 empty empty
267 empty empty
268 empty empty
269 empty empty
270 empty empty
271 empty empty