Dump of STRINGTABLE #11 (strings 160..175)

STRINGTABLE #11 (strings 160..175)
<< Hide compare with English (United States)
id Swedish (Neutral) English (United States)
160 "Kunde inte visa Kör-fönstret (internt fel)" "Unable to display Run dialog box (internal error)"
161 "Kunde inte visa Bläddra-fönstret (internt fel)" "Unable to display Browse dialog box (internal error)"
162 "Bläddra" "Browse"
163 "Programfiler (*.exe)" "Executable files (*.exe)"
164 "Alla filer (*.*)" "All files (*.*)"
165 "Inget Windows-program är inställt för att öppna denna filtyp." "There is no Windows program configured to open this type of file."
166 "Är du säker du vill ta bort '%1' permanent?" "Are you sure you wish to permanently delete '%1'?"
167 "Är du säker du vill ta bort dessa %1 element permanent?" "Are you sure you wish to permanently delete these %1 items?"
168 "Bekräfta borttagning" "Confirm deletion"
169 "Det finns redan en fil i %1.\n
\n
Vill du ersätta den?"
"A file already exists at the path %1.\n
\n
Do you want to replace it?"
170 "Det finns redan en mapp i %1.\n
\n
Vill du ersätta den?"
"A folder already exists at the path %1.\n
\n
Do you want to replace it?"
171 "Bekräfta överskrivning" "Confirm overwrite"
172 empty empty
173 empty empty
174 empty empty
175 empty empty