Dump of MENU #24641

MENU #24641
Compare with English (United States) >>
0 ""
2282 "&Bakåt"
2283 "&Framåt"
0 SEPARATOR
2263 "Spara bakg&rund som..."
2264 "A&nvänd som skrivbordsbakgrund"
2265 "K&opiera bakgrund"
2278 "Använd som &skrivbordsobjekt"
0 SEPARATOR
31 "&Markera allt"
26 "Klistra &in"
0 SEPARATOR
2266 "Skapa genv&äg"
2261 "Lägg till &i Favoriter..."
2139 "&Visa källkod"
0 SEPARATOR
2292 "Tecken&kodning"
0 SEPARATOR
27 "Skriv &ut"
6042 "Upp&datera"
0 SEPARATOR
28 "&Egenskaper"
0 ""
2136 "&Öppna länk"
2137 "Öppna länk i nytt &fönster"
2268 "Spara &mål som..."
2273 "Skriv ut m&ål"
0 SEPARATOR
2269 "Visa &bild"
2270 "Spara bil&d som..."
2288 "Ski&cka bild i e-postmeddelande..."
2289 "Skriv &ut bild..."
2287 "&Gå till Mina bilder"
2264 "A&nvänd som skrivbordsbakgrund"
2278 "Använd som &skrivbordsobjekt..."
0 SEPARATOR
16 "Klipp &ut"
15 "&Kopiera"
2262 "Kopier&a genväg"
26 "Klistra &in"
0 SEPARATOR
2261 "Lägg till &i Favoriter..."
0 SEPARATOR
28 "&Egenskaper"
0 ""
43 "&Ångra"
0 SEPARATOR
16 "Klipp &ut"
15 "&Kopiera"
26 "Klistra &in"
17 "&Ta bort"
0 SEPARATOR
31 "&Markera allt"
0 ""
0 "&Markera"
2206 "&Cell"
2207 "&Rad"
2208 "&Kolumn"
2209 "&Tabell"
0 SEPARATOR
2211 "&Cellegenskaper"
2210 "&Tabellegenskaper"
0 ""
16 "Klipp &ut"
15 "&Kopiera"
26 "Klistra in"
31 "&Markera allt"
27 "Skriv &ut"
0 SEPARATOR
0 ""
2136 "&Öppna"
2137 "Öppna i nytt &fönster"
2268 "Spara &mål som..."
2273 "Skriv ut m&ål"
0 SEPARATOR
16 "Klipp ut"
15 "&Kopiera"
2262 "Kopier&a genväg"
26 "Klistra &in"
0 SEPARATOR
2261 "Lägg till &i Favoriter..."
0 SEPARATOR
28 "&Egenskaper"
0 ""
0 SEPARATOR
0 ""
2136 "&Öppna länk"
2137 "Öppna länk i nytt &fönster"
2268 "Spara &mål som..."
2273 "Skriv ut m&ål"
0 SEPARATOR
2269 "Visa &bild"
2270 "Spara bil&d som..."
2264 "A&nvänd som skrivbordsbakgrund"
2278 "Använd som &skrivbordsobjekt..."
0 SEPARATOR
16 "Klipp &ut"
15 "&Kopiera"
2262 "Kopier&a genväg"
26 "Klistra &in"
0 SEPARATOR
2261 "Lägg till &i Favoriter..."
0 SEPARATOR
2271 "Spela upp"
2272 "Stopp"
28 "&Egenskaper"
0 ""
2136 "&Öppna länk"
2137 "Öppna länk i nytt &fönster"
2268 "Spara &mål som..."
2273 "Skriv ut m&ål"
0 SEPARATOR
2269 "Visa &bild"
2270 "Spara bil&d som..."
2264 "A&nvänd som skrivbordsbakgrund"
2278 "Använd som &skrivbordsobjekt..."
0 SEPARATOR
16 "Klipp &ut"
15 "&Kopiera"
2262 "Kopier&a genväg"
26 "Klistra &in"
0 SEPARATOR
2261 "Lägg till &i Favoriter..."
0 SEPARATOR
2274 "Spela upp"
2275 "Stopp"
2276 "Spola tillbaka"
0 SEPARATOR
28 "&Egenskaper"
0 ""
6004 "Trace Tags"
6005 "Resource Failures"
6006 "Dump Tracking Info"
6007 "Debug Break"
6008 "Debug View"
6009 "Dump Tree"
6010 "Dump Lines"
6015 "Dump DisplayTree"
6016 "Dump FormatCaches"
6017 "Dump LayoutRects"
6013 "Minnesmätare"
6014 "Prestandamätare"
6012 "Spara HTML"
0 SEPARATOR
2126 "&Bläddra-vy"
2127 "R&edigera-vy"
0 ""
2380 "Rulla hit"
0 SEPARATOR
2381 "Längst upp"
2382 "Längst ned"
0 SEPARATOR
2383 "En sida upp"
2384 "En sida ned"
0 SEPARATOR
2385 "Rulla uppåt"
2386 "Rulla nedåt"
0 ""
2380 "Rulla hit"
0 SEPARATOR
2387 "Längst åt vänster"
2388 "Längst åt höger"
0 SEPARATOR
2389 "En sida åt vänster"
2390 "En sida åt höger"
0 SEPARATOR
2391 "Rulla åt vänster"
2392 "Rulla åt höger"