Dump of DIALOG #1001

DIALOG #1001
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 260, 120
STYLE 0xc800c0
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Filer behövs"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Sätt i tillverkarens installationsdisk och\n
kontrollera att rätt disk är vald nedan", 503, 130, 0x50020000, 10, 10, 175, 38, 0x0
    CONTROL "", 504, 130, 0x50020000, 10, 50, 175, 38, 0x0
    CONTROL "Kopiera tillverkarens filer från:", 505, 130, 0x50020000, 10, 90, 175, 11, 0x0
    CONTROL "", 506, 133, 0x50230842, 10, 100, 175, 14, 0x0
    CONTROL "OK", 1, 128, 0x50010001, 195, 10, 60, 14, 0x0
    CONTROL "Avbryt", 2, 128, 0x50010000, 195, 30, 60, 14, 0x0
    CONTROL "Bläddra...", 507, 128, 0x50010000, 195, 100, 60, 14, 0x0