Dump of STRINGTABLE #73 (strings 1152..1167)

STRINGTABLE #73 (strings 1152..1167)
<< Hide compare with English (United States)
id Swedish (Neutral) English (United States)
1152 "Avpublicerar kvalificerade komponenter" "Unpublishing Qualified Components"
1153 "Avpublicerar produktfunktioner" "Unpublishing Product Features"
1154 "Avpublicerar produktinformation" "Unpublishing product information"
1155 "Avregistrera klasservrar" "Unregister Class servers"
1156 "Avregistrerar COM+-program och komponenter" "Unregistering COM+ Applications and Components"
1157 "Avregistrerar tilläggsservrar" "Unregistering extension servers"
1158 "Avregistrerar typsnitt" "Unregistering fonts"
1159 "Avregistrerar MIME-information" "Unregistering MIME info"
1160 "Avregistrerar programidentifierare" "Unregistering program identifiers"
1161 "Avregistrerar typbibliotek" "Unregistering type libraries"
1162 "Uppdaterar miljösträngar" "Updating environment strings"
1163 "Skriver INI-filvärden" "Writing INI files values"
1164 "Skriver systemregistervärden" "Writing system registry values"
1165 empty empty
1166 empty empty
1167 empty empty