Dump of STRINGTABLE #72 (strings 1136..1151)

STRINGTABLE #72 (strings 1136..1151)
Compare with English (United States) >>
1136 "Registrerar användare"
1137 "Tar bort upprepade filer"
1138 "Uppdaterar miljösträngar"
1139 "Tar bort program"
1140 "Tar bort filer"
1141 "Tar bort mappar"
1142 "Tar bort INI-filposter"
1143 "Tar bort ODBC-komponenter"
1144 "Tar bort systemregistervärden"
1145 "Tar bort genvägar"
1146 "Söker efter produkter som passar"
1147 "Registrerar moduler"
1148 "Avregistrerar moduler"
1149 "Initierar ODBC-kataloger"
1150 "Startar tjänster"
1151 "Stoppar tjänster"