Dump of STRINGTABLE #70 (strings 1104..1119)

STRINGTABLE #70 (strings 1104..1119)
id Swedish (Neutral) English (United States)
1104 "Beräknar utrymmeskrav" "Computing space requirements"
1105 "Beräknar utrymmeskrav" "Computing space requirements"
1106 "Skapar mappar" "Creating folders"
1107 "Skapar genvägar" "Creating shortcuts"
1108 "Tar bort tjänster" "Deleting services"
1109 "Skapar dubblettfiler" "Creating duplicate files"
1110 "Beräknar utrymmeskrav" "Computing space requirements"
1111 "Söker efter relaterade program" "Searching for related applications"
1112 "Kopierar nätverksinstallationsfiler" "Copying network install files"
1113 "Kopierar nya filer" "Copying new files"
1114 "Installerar ODBC-komponenter" "Installing ODBC components"
1115 "Installerar nya tjänster" "Installing new services"
1116 "Installerar systemkatalog" "Installing system catalog"
1117 "Validerar installation" "Validating install"
1118 "Evaluating launch conditions" "Evaluating launch conditions"
1119 "Migrerar funktionstillstånd från relaterade program" "Migrating feature states from related applications"