Dump of STRINGTABLE #70 (strings 1104..1119)

STRINGTABLE #70 (strings 1104..1119)
Compare with English (United States) >>
1104 "Beräknar utrymmeskrav"
1105 "Beräknar utrymmeskrav"
1106 "Skapar mappar"
1107 "Skapar genvägar"
1108 "Tar bort tjänster"
1109 "Skapar dubblettfiler"
1110 "Beräknar utrymmeskrav"
1111 "Söker efter relaterade program"
1112 "Kopierar nätverksinstallationsfiler"
1113 "Kopierar nya filer"
1114 "Installerar ODBC-komponenter"
1115 "Installerar nya tjänster"
1116 "Installerar systemkatalog"
1117 "Validerar installation"
1118 "Evaluating launch conditions"
1119 "Migrerar funktionstillstånd från relaterade program"