Dump of STRINGTABLE #626 (strings 10000..10015)

STRINGTABLE #626 (strings 10000..10015)
id Swedish (Neutral) English (United States)
10000 "{{Ödesdigert fel: }}" "{{Fatal error: }}"
10001 "{{Fel [1]. }}" "{{Error [1]. }}"
10002 "Varning [1]." "Warning [1]."
10003 empty empty
10004 "Info [1]." "Info [1]."
10005 "Installationsprogrammet stötte på ett oväntat fel då detta paket installerades. Detta kan tyda på ett problem med paketet. Felkoden är [1]. {{Argumenten är: [2], [3], [4]}}" "The installer has encountered an unexpected error installing this package. This may indicate a problem with this package. The error code is [1]. {{The arguments are: [2], [3], [4]}}"
10006 empty empty
10007 "{{Disken är full: }}" "{{Disk full: }}"
10008 "Åtgärd [Time]: [1]. [2]" "Action [Time]: [1]. [2]"
10009 empty empty
10010 empty empty
10011 "Meddelandetyp: [1], Argument: [2]{, [3]}" "Message type: [1], Argument: [2]{, [3]}"
10012 "=== Loggning startad: [Date] [Time] ===" "=== Logging started: [Date] [Time] ==="
10013 empty empty
10014 "Action start [Time]: [1]." "Action start [Time]: [1]."
10015 "Action ended [Time]: [1]. Return value [2]." "Action ended [Time]: [1]. Return value [2]."