Dump of STRINGTABLE #626 (strings 10000..10015)

STRINGTABLE #626 (strings 10000..10015)
Compare with English (United States) >>
10000 "{{Ödesdigert fel: }}"
10001 "{{Fel [1]. }}"
10002 "Varning [1]."
10003 empty
10004 "Info [1]."
10005 "Installationsprogrammet stötte på ett oväntat fel då detta paket installerades. Detta kan tyda på ett problem med paketet. Felkoden är [1]. {{Argumenten är: [2], [3], [4]}}"
10006 empty
10007 "{{Disken är full: }}"
10008 "Åtgärd [Time]: [1]. [2]"
10009 empty
10010 empty
10011 "Meddelandetyp: [1], Argument: [2]{, [3]}"
10012 "=== Loggning startad: [Date] [Time] ==="
10013 empty
10014 "Action start [Time]: [1]."
10015 "Action ended [Time]: [1]. Return value [2]."