Dump of STRINGTABLE #1 (strings 0..15)

STRINGTABLE #1 (strings 0..15)
Compare with English (United States) >>
0 empty
1 empty
2 empty
3 empty
4 "Det angivna installationspaketet kunde inte öppnas. Kontrollera filsökvägen och försök igen."
5 "sökvägen %s hittades inte"
6 empty
7 empty
8 empty
9 "mata in %s"
10 "Windows Installer %s\n
\n
Användning:\n
msiexec kommando {obligatorisk parameter} [valfri parameter]\n
\n
Installera en produkt:\n
\t/i {paket|produktkod} [egenskap]\n
\t/package {paket|produktkod} [egenskap]\n
\t/a paket [egenskap]\n
Laga en installation:\n
\t/f[p|o|e|d|c|a|u|m|s|v] {paket|produktkod}\n
Avinstallera en produkt:\n
\t/uninstall {paket|produktkod} [egenskap]\n
\t/x {paket|produktkod} [egenskap]\n
Gör reklam för en produkt:\n
\t/j[u|m] paket [/t transform] [/g språkID]\n
Applicera en patch:\n
\t/p patchpaket [egenskap]\n
\t/p patchpaket /a paket [egenskap]\n
Logg- och användargränssnittsmodifierare för ovanstående kommandon:\n
\t/l[*][i|w|e|a|r|u|c|m|o|p|v|][+|!] loggfil\n
\t/q{|n|b|r|f|n+|b+|b-}\n
Registrera MSI-tjänsten:\n
\t/y\n
Avregistrera MSI-tjänsten:\n
\t/z\n
Visa denna hjälp:\n
\t/help\n
\t/?\n"
11 "ange vilken mapp som innehåller %s"
12 "installationskälla för funktion saknas"
13 "nätverksenhet för funktion saknas"
14 "funktion från:"
15 "välj den mapp som innehåller %s"