Dump of STRINGTABLE #1 (strings 0..15)

STRINGTABLE #1 (strings 0..15)
<< Hide compare with English (United States)
id Swedish (Neutral) English (United States)
0 empty empty
1 empty empty
2 empty empty
3 empty empty
4 "Det angivna installationspaketet kunde inte öppnas. Kontrollera filsökvägen och försök igen." "The specified installation package could not be opened. Please check the file path and try again."
5 "sökvägen %s hittades inte" "path %s not found"
6 empty empty
7 empty empty
8 empty empty
9 "mata in %s" "insert disk %s"
10 "Windows Installer %s\n
\n
Användning:\n
msiexec kommando {obligatorisk parameter} [valfri parameter]\n
\n
Installera en produkt:\n
\t/i {paket|produktkod} [egenskap]\n
\t/package {paket|produktkod} [egenskap]\n
\t/a paket [egenskap]\n
Laga en installation:\n
\t/f[p|o|e|d|c|a|u|m|s|v] {paket|produktkod}\n
Avinstallera en produkt:\n
\t/uninstall {paket|produktkod} [egenskap]\n
\t/x {paket|produktkod} [egenskap]\n
Gör reklam för en produkt:\n
\t/j[u|m] paket [/t transform] [/g språkID]\n
Applicera en patch:\n
\t/p patchpaket [egenskap]\n
\t/p patchpaket /a paket [egenskap]\n
Logg- och användargränssnittsmodifierare för ovanstående kommandon:\n
\t/l[*][i|w|e|a|r|u|c|m|o|p|v|][+|!] loggfil\n
\t/q{|n|b|r|f|n+|b+|b-}\n
Registrera MSI-tjänsten:\n
\t/y\n
Avregistrera MSI-tjänsten:\n
\t/z\n
Visa denna hjälp:\n
\t/help\n
\t/?\n"
"Windows Installer %s\n
\n
Usage:\n
msiexec command {required parameter} [optional parameter]\n
\n
Install a product:\n
\t/i {package|product_code} [property]\n
\t/package {package|product_code} [property]\n
\t/a package [property]\n
Repair an installation:\n
\t/f[p|o|e|d|c|a|u|m|s|v] {package|product_code}\n
Uninstall a product:\n
\t/uninstall {package|product_code} [property]\n
\t/x {package|product_code} [property]\n
Advertise a product:\n
\t/j[u|m] package [/t transform] [/g languageid]\n
Apply a patch:\n
\t/p patch_package [property]\n
\t/p patch_package /a package [property]\n
Log and user interface modifiers for the above commands:\n
\t/l[*][i|w|e|a|r|u|c|m|o|p|v|][+|!] log_file\n
\t/q{|n|b|r|f|n+|b+|b-}\n
Register the MSI Service:\n
\t/y\n
Unregister the MSI Service:\n
\t/z\n
Display this help:\n
\t/help\n
\t/?\n"
11 "ange vilken mapp som innehåller %s" "enter which folder contains %s"
12 "installationskälla för funktion saknas" "install source for feature missing"
13 "nätverksenhet för funktion saknas" "network drive for feature missing"
14 "funktion från:" "feature from:"
15 "välj den mapp som innehåller %s" "choose which folder contains %s"