Dump of STRINGTABLE #19 (strings 288..303)

STRINGTABLE #19 (strings 288..303)
Compare with English (United States) >>
288 empty
289 empty
290 empty
291 empty
292 empty
293 empty
294 empty
295 empty
296 empty
297 empty
298 empty
299 empty
300 "Lokal port"
301 "'%s' är inte ett giltigt portnamn"
302 "Porten %s finns redan"
303 "Denna port har inga alternativ att konfigurera"