Dump of MESSAGE #1

MESSAGE #1
Compare with English (United States) >>
0 "Lyckades.\n"
1 "Ogiltig funktion.\n"
2 "Filen hittades inte.\n"
3 "Sökvägen hittades inte.\n"
4 "För många öppna filer.\n"
5 "Åtkomst nekad.\n"
6 "Ogiltig referens.\n"
7 "Minne förstört.\n"
8 "Ej tillräckligt minne.\n"
9 "Ogiltigt block.\n"
10 "Felaktig miljö.\n"
11 "Felaktigt format.\n"
12 "Ogiltig åtkomst.\n"
13 "Ogiltigt data.\n"
14 "Otillräckligt minne.\n"
15 "Ogiltig disk.\n"
16 "Kan inte ta bort aktuell katalog.\n"
17 "Inte samma enhet.\n"
18 "Inga fler filer.\n"
19 "Skrivskyddad.\n"
20 "Felaktig enhet.\n"
21 "Ej redo.\n"
22 "Felaktigt kommando.\n"
23 "CRC-fel.\n"
24 "Felaktig längd.\n"
25 "Sökfel.\n"
26 "Inte DOS-disk.\n"
27 "Sektor hittades inte.\n"
28 "Slut på papper.\n"
29 "Skrivfel.\n"
30 "Läsfel.\n"
31 "Allmänt fel.\n"
32 "Delningsfel.\n"
33 "Låsningsfel.\n"
34 "Fel disk.\n"
35 "Delningsbufferten överskreds.\n"
36 "Filslut.\n"
37 "Disken är full.\n"
38 "Förfrågan ej stödd.\n"
39 "Fjärrmaskinen lyssnar inte.\n"
40 "Upprepat nätverksnamn.\n"
41 "Felaktig nätverkssökväg.\n"
42 "Nätverket upptaget.\n"
43 "Enheten existerar inte.\n"
44 "För många kommandon.\n"
45 "Adapter-hårdvarufel.\n"
46 "Felaktig nätverksrespons.\n"
47 "Oväntat nätverksfel.\n"
48 "Felaktig fjärradapter.\n"
49 "Skrivarkön full.\n"
50 "Inget spool-utrymme.\n"
51 "Utskrift avbruten.\n"
52 "Nätverksnamn borttaget.\n"
53 "Nätverksåtkomst nekad.\n"
54 "Felaktig enhetstyp.\n"
55 "Felaktigt nätverksnamn.\n"
56 "För många nätverksnamn.\n"
57 "För många nätverkssessioner.\n"
58 "Delning pausad.\n"
59 "Förfrågan ej accepterad.\n"
60 "Omdirigerare pausad.\n"
61 "Filen existerar.\n"
62 "Kan ej skapa.\n"
63 "Int24-fel.\n"
64 "Slut på strukturer.\n"
65 "Redan tilldelad.\n"
66 "Ogiltigt lösenord.\n"
67 "Ogiltig parameter.\n"
68 "Nätverksskrivfel.\n"
69 "Inga lediga processutrymmen.\n"
70 "För många semaforer.\n"
71 "Exklusiv semafor ägs redan.\n"
72 "Semaforen är riggad.\n"
73 "För många semaforförfrågningar.\n"
74 "Ogiltig operation vid avbrott.\n"
75 "Semaforägaren dog.\n"
76 "Användargräns för semafor.\n"
77 "Sätt i disk i enhet %1.\n"
78 "Disken låst.\n"
79 "Trasigt rör.\n"
80 "Kunde inte öppna.\n"
81 "Buffertöverspill.\n"
82 "Disken är full.\n"
83 "Inga fler sökreferenser.\n"
84 "Ogiltig målreferens.\n"
85 "Ogiltig IOCTL.\n"
86 "Ogiltigt verify-val.\n"
87 "Felaktig drivrutinsnivå.\n"
88 "Anrop ej implementerat.\n"
89 "Tiden gick ut för semaforen.\n"
90 "Otillräcklig buffert.\n"
91 "Ogiltigt namn.\n"
92 "Ogiltig nivå.\n"
93 "Ingen volymetikett.\n"
94 "Modulen hittades inte.\n"
95 "Proceduren hittades inte.\n"
96 "Inga barn att vänta på.\n"
97 "Barnprocessen är ej klar.\n"
98 "Ogiltig användning av direktåtkomstreferens.\n"
99 "Sökning till innan filens början.\n"
100 "Sökfel.\n"
101 "Disken är ett mål för JOIN.\n"
102 "Disken är redan JOINad.\n"
103 "Disken är redan SUBSTad.\n"
104 "Disken är inte JOINad.\n"
105 "Disken är inte SUBSTad.\n"
106 "Försökte JOINa till en JOINad disk.\n"
107 "Försökte SUBSTa till en SUBSTad disk.\n"
108 "Försökte JOINa till en SUBSTad disk.\n"
109 "Försökte SUBSTa till en JOINad disk.\n"
110 "Enheten är upptagen.\n"
111 "Samma enhet.\n"
112 "Inte toppnivåkatalog.\n"
113 "Katalogen är ej tom.\n"
114 "Sökvägen används som en SUBST.\n"
115 "Sökvägen används som ett JOIN.\n"
116 "Sökvägen är upptagen.\n"
117 "Redan ett mål för SUBST.\n"
118 "System-trace ospecificerat eller ej tillåtet.\n"
119 "Inkorrekt antal händelser för DosMuxSemWait.\n"
120 "För många väntande för DosMuxSemWait.\n"
121 "DosSemMuxWait-lista ogiltig.\n"
122 "Volymetiketten är för lång.\n"
123 "För många TCB:er.\n"
124 "Signal vägrad.\n"
125 "Segment kasserat.\n"
126 "Segment inte låst.\n"
127 "Felaktig tråd-ID-adress.\n"
128 "Felaktiga argument till DosExecPgm.\n"
129 "Ogiltig sökväg.\n"
130 "En signal väntar.\n"
131 "Max antal trådar i systemet uppnått.\n"
132 "Låsning misslyckades.\n"
133 "Resursen används.\n"
134 "Avbrytningsfel.\n"
135 "Atomiska lås stöds inte.\n"
136 "Ogiltigt segmentnummer.\n"
137 "Ogiltigt ordningstal för %1.\n"
138 "Filen existerar redan.\n"
139 "Ogiltigt flaggnummer.\n"
140 "Semafornamnet hittades inte.\n"
141 "Ogiltigt startkodsegment för %1.\n"
142 "Ogiltigt startstacksegment för %1.\n"
143 "Ogiltig modultyp för %1.\n"
144 "Ogiltig EXE-signatur i %1.\n"
145 "EXE:n %1 är märkt ogiltig.\n"
146 "Felaktigt EXE-format för %1.\n"
147 "Itererat data överskrider 64k i %1.\n"
148 "Ogiltig MinAllocSize i %1.\n"
149 "Dynlink från ogiltig ring.\n"
150 "IOPL ej aktiverat.\n"
151 "Ogiltig SEGDPL i %1.\n"
152 "Autodatasegment överskrider 64k.\n"
153 "Ring 2-segment måste vara flyttbart.\n"
154 "Omflyttningskedjan överskrider segmentgränsen i %1.\n"
155 "Oändlig loop i omflyttningskedja i %1.\n"
156 "Miljövariabeln hittades inte.\n"
157 "Ingen signal skickades.\n"
158 "Filnamnet för långt.\n"
159 "Ring 2-stack används.\n"
160 "Felaktig användning av jokertecken för filnamn.\n"
161 "Ogiltigt signalnummer.\n"
162 "Fel vid inställning av signalhanterare.\n"
163 "Segment låst.\n"
164 "För många moduler.\n"
165 "Ej tillåtet att nästa LoadModule-anrop.\n"
166 "Arkitekturerna överensstämmer inte.\n"
167 "Felaktigt rör.\n"
168 "Rör upptaget.\n"
169 "Rör stängt.\n"
170 "Rör ej anslutet.\n"
171 "Mer data tillgängligt.\n"
172 "Sessionen avbröts.\n"
173 "Ogiltigt namn på utökat attribut.\n"
174 "Utökade attributslistan inkonsekvent.\n"
175 "Inget mer data tillgängligt.\n"
176 "Kan inte använda Copy-API:t.\n"
177 "Ogiltigt katalognamn.\n"
178 "Utökat attribut passade inte.\n"
179 "Utökade attributsfilen korrupt.\n"
180 "Utökade attributstabellen är full.\n"
181 "Ogiltig referens till utökade attribut.\n"
182 "Utökade attribut stöds ej.\n"
183 "Mutex ägdes inte av anroparen.\n"
184 "För många poster till semafor.\n"
185 "Read/WriteProcessMemory delvis fullbordat.\n"
186 "Oplock-begäran nekades.\n"
187 "Ogiltigt oplock-meddelande mottaget.\n"
188 "Meddelande 0x%1 ej funnet i fil %2.\n"
189 "Ogiltig adress.\n"
190 "Aritmetiskt överspill.\n"
191 "Rör anslutet.\n"
192 "Rör lyssnar.\n"
193 "Åtkomst till utökade attribut nekad.\n"
194 "I/O-operation avbruten.\n"
195 "Överlappande I/O oavslutad.\n"
196 "Överlappande I/O pågår.\n"
197 "Ingen åtkomst till minnesplats.\n"
198 "Swap-fel.\n"
199 "Stack-överspill.\n"
200 "Ogiltigt meddelande.\n"
201 "Kan inte slutföra.\n"
202 "Ogiltiga flaggor.\n"
203 "Volymen ej igenkänd.\n"
204 "Ogiltig fil.\n"
205 "Kan inte köra helskärm.\n"
206 "Ej existerande symbol.\n"
207 "Registret korrupt.\n"
208 "Ogiltig nyckel.\n"
209 "Kan inte öppna registernyckel.\n"
210 "Kan inte läsa registernyckel.\n"
211 "Kan inte skriva registernyckel.\n"
212 "Registret har återskapats.\n"
213 "Registret är korrupt.\n"
214 "I/O till registret misslyckades.\n"
215 "Ej registerfil.\n"
216 "Nyckel togs bort.\n"
217 "Inget utrymme för registerlogg.\n"
218 "Registernyckeln har undernycklar.\n"
219 "Undernyckel måste vara volatile.\n"
220 "Förfrågan om ändring av notifiering pågår.\n"
221 "Beroende tjänster körs.\n"
222 "Ogiltig tjänstkontroll.\n"
223 "Tiden gick ut för förfrågan till tjänst.\n"
224 "Kan inte skapa tjänst-tråd.\n"
225 "Tjänstdatabas låst.\n"
226 "Tjänsten körs redan.\n"
227 "Ogiltigt tjänstkonto.\n"
228 "Tjänsten inaktiverad.\n"
229 "Cirkulärt beroende.\n"
230 "Tjänsten existerar inte.\n"
231 "Tjänsten kan inte acceptera kontrollmeddelande.\n"
232 "Tjänst ej aktiv.\n"
233 "Anslutning till tjänstens kontrollant misslyckades.\n"
234 "Undantag i tjänst.\n"
235 "Databasen existerar inte.\n"
236 "Tjänst-specifikt fel.\n"
237 "Processen avbröts.\n"
238 "Beroendetjänsten misslyckades.\n"
239 "Tjänstinloggning misslyckades.\n"
240 "Tjänsten hängdes vid start.\n"
241 "Ogiltigt lås för tjänsten.\n"
242 "Tjänst markerad för borttagning.\n"
243 "Tjänsten existerar.\n"
244 "Systemet kör senaste kända bra inställning.\n"
245 "Beroendetjänsten borttagen.\n"
246 "Boot redan accepterad som senaste bra inställning.\n"
247 "Tjänst ej startad sedan senaste systemstart.\n"
248 "Upprepat tjänstnamn.\n"
249 "Annat tjänstkonto.\n"
250 "Drivrutinsfel kan ej upptäckas.\n"
251 "Processavbrott kan ej upptäckas.\n"
252 "Inget återställningsprogram för tjänsten.\n"
253 "Tjänsten ej implementerad av exe.\n"
254 "Slut på media.\n"
255 "Filmarkör upptäckt.\n"
256 "Början på media.\n"
257 "Setmarkör upptäckt.\n"
258 "Ingen data upptäckt.\n"
259 "Partitionsfel.\n"
260 "Ogiltig blocklängd.\n"
261 "Enheten är ej partitionerad.\n"
262 "Kunde inte låsa media.\n"
263 "Kunde inte mata ut media.\n"
264 "Media ändrades.\n"
265 "I/O-bussen återställdes.\n"
266 "Inget media i enhet.\n"
267 "Ingen Unicode-översättning.\n"
268 "DLL-initiering misslyckades.\n"
269 "Nedstängning pågår.\n"
270 "Ingen nedstängning pågår.\n"
271 "I/O-enhetsfel.\n"
272 "Inga seriella enheter hittades.\n"
273 "Delad IRQ upptagen.\n"
274 "Seriell I/O slutförd.\n"
275 "Tiden gick ut för seriella I/O-räknaren.\n"
276 "ID-adressmärke hittades inte på floppyn.\n"
277 "Floppy uppger fel cylinder.\n"
278 "Okänt floppyfel.\n"
279 "Floppyregister inkonsekventa.\n"
280 "Omkalibrering av hårddisk misslyckades.\n"
281 "Hårddisksoperation misslyckades.\n"
282 "Återställning av hårddisk misslyckades.\n"
283 "Slut på bandet.\n"
284 "Otillräckligt serverminne.\n"
285 "Möjlig deadlock.\n"
286 "Felaktig justering.\n"
287 "Set-power-state hejdades.\n"
288 "Set-power-state misslyckades.\n"
289 "För många länkar.\n"
290 "Nyare windowsversion krävs.\n"
291 "Fel operativsystem.\n"
292 "Endast en instans kan köras av detta program.\n"
293 "Real mode-program.\n"
294 "Ogiltig DLL.\n"
295 "Inget associerat program.\n"
296 "DDE-fel.\n"
297 "DLL hittades inte.\n"
298 "Inga fler användarreferenser.\n"
299 "Meddelande kan endast användas i synkrona anrop.\n"
300 "Källelementet är tomt.\n"
301 "Destinationselementet är fullt.\n"
302 "Elementets adress är ogiltig.\n"
303 "Magasinet är inte tillgängligt.\n"
304 "Enheten behöver återinitieras.\n"
305 "Enheten behöver rengöras.\n"
306 "Enhetsdörren är öppen.\n"
307 "Enheten är ej ansluten.\n"
308 "Elementet hittades inte.\n"
309 "Ingen matchning hittades.\n"
310 "Egenskapsmängden hittades inte.\n"
311 "Punkten hittades inte.\n"
312 "Ingen spårningstjänst körs.\n"
313 "Inget sådant volym-ID.\n"
314 "Kan inte ta bort filen som ska ersättas.\n"
315 "Kan inte flytta ersättningsfilen.\n"
316 "Kunde inte flytta ersättningsfilen.\n"
317 "Journalen tas bort.\n"
318 "Jornalen är ej aktiv.\n"
319 "Potentiellt matchande fil funnen.\n"
320 "Journalinlägget togs bort.\n"
321 "Ogiltigt enhetsnamn.\n"
322 "Anslutning ej tillgänglig.\n"
323 "Enhet redan ihågkommen.\n"
324 "Inget nätverk eller felaktig sökväg.\n"
325 "Ogiltigt namn på nätverksleverantör.\n"
326 "Kan inte öppna nätverksanslutningsprofil.\n"
327 "Korrupt nätverksanslutningsprofil.\n"
328 "Inte en container.\n"
329 "Utökat fel.\n"
330 "Ogiltigt gruppnamn.\n"
331 "Ogiltigt datornamn.\n"
332 "Ogiltigt händelsenamn.\n"
333 "Ogiltigt domännamn.\n"
334 "Ogiltigt tjänstnamn.\n"
335 "Ogiltigt nätverksnamn.\n"
336 "Ogiltigt namn på share.\n"
337 "Ogiltigt lösenord.\n"
338 "Ogiltigt meddelandenamn.\n"
339 "Ogiltig meddelandedestination.\n"
340 "Inloggningskonflikt mellan sessionerna.\n"
341 "Antalet tillåtna fjärrsessioner överskridet.\n"
342 "Upprepat domän- eller arbetsgruppsnamn.\n"
343 "Inget nätverk.\n"
344 "Operationen avbröts av en användare.\n"
345 "Filen har en användarmappad sektion.\n"
346 "Anslutning nekades.\n"
347 "Anslutningen stängdes graciöst.\n"
348 "Adressen redan associerad med transportslutpunkt.\n"
349 "Adress ej associerad med transportslutpunkt.\n"
350 "Anslutningen ogiltig.\n"
351 "Anslutningen är aktiv.\n"
352 "Nätverket oåtkomligt.\n"
353 "Värden oåtkomlig.\n"
354 "Protokoll oåtkomligt.\n"
355 "Port oåtkomlig.\n"
356 "Förfrågningen avbröts.\n"
357 "Anslutningen avbröts.\n"
358 "Var god försök operationen igen.\n"
359 "Gränsen för högsta antal anslutningar har nåtts.\n"
360 "Inloggningstidsbegränsning.\n"
361 "Inloggningsbegränsning för datorn.\n"
362 "Ogiltig nätverksadress.\n"
363 "Tjänsten redan registrerad.\n"
364 "Tjänsten hittades inte.\n"
365 "Användaren är ej autentiserad.\n"
366 "Användaren är ej inloggad.\n"
367 "Fortsätt pågående arbete.\n"
368 "Redan initierad.\n"
369 "Inga fler lokala enheter.\n"
370 "Sidan existerar inte.\n"
371 "Domänkontrollanten existerar redan.\n"
372 "Stöds endast medan ansluten.\n"
373 "Utför operation även då inget ändrats.\n"
374 "Användarprofilen är ogiltig.\n"
375 "Stöds ej på Small Business Server.\n"
376 "Alla privilegier ej tilldelade.\n"
377 "Vissa säkerhets-ID ej mappade.\n"
378 "Inga kvoter för konto.\n"
379 "Sessionsnyckel för lokal användare.\n"
380 "Lösenord för komplext för LM.\n"
381 "Okänd revision.\n"
382 "Inkompatibla revisionsnivåer.\n"
383 "Ogiltig ägare.\n"
384 "Ogiltig primär grupp.\n"
385 "Ingen symbol för personifiering.\n"
386 "Kan inte inaktivera obligatorisk grupp.\n"
387 "Inga inloggningsservrar tillgängliga.\n"
388 "Ingen sådan inloggningssession.\n"
389 "Inget sådant privilegium.\n"
390 "Har inte nödvändigt privilegium.\n"
391 "Ogiltigt kontonamn.\n"
392 "Användaren existerar redan.\n"
393 "Ingen sådan användare.\n"
394 "Gruppen existerar redan.\n"
395 "Ingen sådan grupp.\n"
396 "Användare redan i gruppen.\n"
397 "Användare ej i gruppen.\n"
398 "Kan inte ta bort sista administratörsanvändaren.\n"
399 "Fel lösenord.\n"
400 "Ogiltigt lösenord.\n"
401 "Lösenordsbegränsning.\n"
402 "Inloggningsfel.\n"
403 "Kontobegränsning.\n"
404 "Ogiltiga inloggningstider.\n"
405 "Ej tillåten dator.\n"
406 "Lösenord utgånget.\n"
407 "Kontot inaktiverat.\n"
408 "Inget säkerhets-ID mappat.\n"
409 "För många LUID efterfrågade.\n"
410 "Slut på LUID:er.\n"
411 "Ogiltig underauktoritet.\n"
412 "Ogiltigt ACL.\n"
413 "Ogiltigt SID.\n"
414 "Ogiltig säkerhetsdeskriptor.\n"
415 "Felaktig ärvd ACL.\n"
416 "Servern inaktiverad.\n"
417 "Servern ej inaktiverad.\n"
418 "Ogiltig ID-auktoritet.\n"
419 "Tilldelat utrymme överskridet.\n"
420 "Ogiltiga gruppattribut.\n"
421 "Ogiltig personifieringsnivå.\n"
422 "Kan inte öppna anonym säkerhetssymbol.\n"
423 "Felaktig valideringsklass.\n"
424 "Felaktig symboltyp.\n"
425 "Ingen säkerhet på objekt.\n"
426 "Kan inte komma åt domäninformation.\n"
427 "Ogiltigt servertillstånd.\n"
428 "Ogiltigt domäntillstånd.\n"
429 "Ogiltig domänroll.\n"
430 "Ingen sådan domän.\n"
431 "Domänen existerar redan.\n"
432 "Domängräns överskriden.\n"
433 "Intern databaskorruption.\n"
434 "Internt fel.\n"
435 "Generiska åtkomsttyper ej mappade.\n"
436 "Felaktigt deskriptorformat.\n"
437 "Inte en inloggningsprocess.\n"
438 "Inloggningssessions-ID existerar.\n"
439 "Okänt autentiseringspaket.\n"
440 "Felaktigt inloggningssessionstillstånd.\n"
441 "ID-kollision för inloggningssession.\n"
442 "Ogiltig inloggningstyp.\n"
443 "Kan inte personifiera.\n"
444 "Ogiltigt överföringstillstånd.\n"
445 "Skrivfel till säkerhetsdatabasen.\n"
446 "Kontot är inbyggt.\n"
447 "Gruppen är inbyggd.\n"
448 "Användaren är inbyggd.\n"
449 "Gruppen är primär för användaren.\n"
450 "Symbolen används redan.\n"
451 "Ingen sådan lokal grupp.\n"
452 "Användare ej i lokal grupp.\n"
453 "Användare redan i lokal grupp.\n"
454 "Lokal grupp existerar redan.\n"
455 "Inloggningstypen beviljades inte.\n"
456 "För många hemligheter.\n"
457 "Hemligheten för lång.\n"
458 "Fel i intern säkerhetsdatabas.\n"
459 "För många kontext-ID:n.\n"
460 "Inloggningstypen beviljades inte.\n"
461 "Korskrypterat NT-lösenord krävs.\n"
462 "Ingen sådan medlem.\n"
463 "Ogiltig medlem.\n"
464 "För många SID.\n"
465 "Korskrypterat LM-lösenord krävs.\n"
466 "Inga ärvbara komponenter.\n"
467 "Fil eller katalog korrupt.\n"
468 "Disken är korrupt.\n"
469 "Ingen användarsessionsnyckel.\n"
470 "Licenskvot överskriden.\n"
471 "Felaktigt namn på mål.\n"
472 "Ömsesidig autentisering misslyckades.\n"
473 "Det finns en tidsskillnad mellan klienten och servern.\n"
474 "Ogiltig fönsterreferens.\n"
475 "Ogiltig menyreferens.\n"
476 "Ogiltig markörreferens.\n"
477 "Ogiltig snabbtangentstabellreferens.\n"
478 "Ogiltig hookreferens.\n"
479 "Ogiltig DWP-referens.\n"
480 "Kan inte skapa barnfönster på toppnivå.\n"
481 "Kan inte hitta fönsterklass.\n"
482 "Fönster ägt av annan tråd.\n"
483 "Snabbknapp redan registrerad.\n"
484 "Klassen existerar redan.\n"
485 "Klass existerar inte.\n"
486 "Klassen har öppna fönster.\n"
487 "Ogiltigt index.\n"
488 "Ogiltig ikonreferens.\n"
489 "Privat dialogindex.\n"
490 "Listrute-ID ej funnet.\n"
491 "Inga jokertecken.\n"
492 "Urklippshanterare ej öppen.\n"
493 "Snabbknapp ej registrerad.\n"
494 "Inte ett dialogfönster.\n"
495 "Kontroll-ID hittades inte.\n"
496 "Invalid kombinationsrutemeddelande.\n"
497 "Inte ett kombinationsrutefönster.\n"
498 "Ogiltig höjdändring.\n"
499 "DC ej funnen.\n"
500 "Ogiltigt hook-filter.\n"
501 "Ogiltig filterprocedur.\n"
502 "Hook-procedur kräver modulreferens.\n"
503 "Hook-proceduren enbart global.\n"
504 "Journal-hook redan riggad.\n"
505 "Hook-procedur inte installerad.\n"
506 "Ogiltigt listrutemeddelande.\n"
507 "Ogiltig LB_SETCOUNT skickad.\n"
508 "Inga tabbstop på denna listruta.\n"
509 "Kan inte förstöra objekt ägt av annan tråd.\n"
510 "Barnfönstermenyer ej tillåtna.\n"
511 "Fönstret har ingen systemmeny.\n"
512 "Ogiltig stil på meddelanderuta.\n"
513 "Ogiltig SPI-parameter.\n"
514 "Skärm redan låst.\n"
515 "Fönsterreferenserna har olika föräldrar.\n"
516 "Inte ett barnfönster.\n"
517 "Ogiltigt GW-kommando.\n"
518 "Ogiltigt tråd-ID.\n"
519 "Inte ett MDI-barnfönster.\n"
520 "Popupmeny redan aktiv.\n"
521 "Inga rullningslister.\n"
522 "Ogiltigt rullningslistintervall.\n"
523 "Ogiltigt ShowWin-kommando.\n"
524 "Inga systemresurser.\n"
525 "Inga oväxlade systemresurser.\n"
526 "Inga växlade systemresurser.\n"
527 "Ingen fungerande kvot satt.\n"
528 "Ingen växlingsfilkvot.\n"
529 "Överskred commitment-gräns.\n"
530 "Menypost ej funnen.\n"
531 "Ogiltig tangentbordsreferens.\n"
532 "Hook-typen ej tillåten.\n"
533 "En interaktiv fönsterstation krävs.\n"
534 "Tidsgräns överstigen.\n"
535 "Ogiltig skärmreferens.\n"
536 "Händelseloggfil korrupt.\n"
537 "Händelselogg kan inte starta.\n"
538 "Händelseloggfil full.\n"
539 "Händelseloggfil ändrad.\n"
540 "Installationstjänsten misslyckades.\n"
541 "Installation avbruten av användare.\n"
542 "Installationsfel.\n"
543 "Installationen avbruten.\n"
544 "Okänd produkt.\n"
545 "Okänd egenskap.\n"
546 "Okänd komponent.\n"
547 "Okänd egenskap.\n"
548 "Ogiltigt referenstillstånd.\n"
549 "Ogiltig konfiguration.\n"
550 "Index saknas.\n"
551 "Installationskälla saknas.\n"
552 "Fel version av installationspaket.\n"
553 "Produkten avinstallerad.\n"
554 "Ogiltig frågesyntax.\n"
555 "Ogiltigt fält.\n"
556 "Enhet borttagen.\n"
557 "Installationen körs redan.\n"
558 "Installationspaketet öppnades inte.\n"
559 "Installationspaketet är ogiltigt.\n"
560 "Användargränssnittet för installationsprogrammet misslyckades.\n"
561 "Kunde inte öppna installationslogg.\n"
562 "Installationsspråket stöds inte.\n"
563 "Installation transform failed to apply.\n"
564 "Installationspaketet avslogs.\n"
565 "Funktionen kunde inte anropas.\n"
566 "Funktionen misslyckades.\n"
567 "Ogiltig tabell.\n"
568 "Datatyperna överensstämmer inte.\n"
569 "Ej stödd typ.\n"
570 "Kunde inte skapa.\n"
571 "Tillfällig katalog ej skrivbar.\n"
572 "Installationsplattformen stöds inte.\n"
573 "Installationsprogrammet ej använt.\n"
574 "Kunde inte öppna korrigeringspaketet.\n"
575 "Ogiltigt korrigeringspaket.\n"
576 "Ej stött korrigeringspaket.\n"
577 "En annan version är installerad.\n"
578 "Ogiltig kommandorad.\n"
579 "Fjärrinstallation ej tillåten.\n"
580 "Omstart påbörjad efter lyckad installation.\n"
581 "Ogiltig strängbindning.\n"
582 "Fel sorts bindning.\n"
583 "Ogiltig bindning.\n"
584 "RPC-protokollsekvens stöds ej.\n"
585 "Ogiltig RPC-protokollsekvens.\n"
586 "Ogiltigt sträng-UUID.\n"
587 "Ogiltigt slutpunktsformat.\n"
588 "Ogiltig nätverksadress.\n"
589 "Ingen slutpunkt funnen.\n"
590 "Ogiltigt timeoutvärde.\n"
591 "Objekt-UUID ej funnet.\n"
592 "UUID redan registrerat.\n"
593 "UUID-typ redan registrerad.\n"
594 "Servern lyssnar redan.\n"
595 "Inga protokollsekvenser registrerade.\n"
596 "RPC-servern lyssnar inte.\n"
597 "Okänd hanterartyp.\n"
598 "Okänt gränssnitt.\n"
599 "Inga bindningar.\n"
600 "Inga protokollsekvenser.\n"
601 "Kan inte skapa slutpunkt.\n"
602 "Slut på resurser.\n"
603 "RPC-servern otillgänglig.\n"
604 "RPC-servern är för upptagen.\n"
605 "Ogiltiga nätverksval.\n"
606 "Inget RPC-anrop aktivt.\n"
607 "RPC-anrop misslyckades.\n"
608 "RPC-anrop misslyckades och exekverades inte.\n"
609 "RPC-protokollfel.\n"
610 "Ej stött överföringssyntax.\n"
611 "Ej stödd typ.\n"
612 "Ogiltig tagg.\n"
613 "Ogiltiga arraygränser.\n"
614 "Inget postnamn.\n"
615 "Ogiltig namnsyntax.\n"
616 "Ej stött namnsyntax.\n"
617 "Ingen nätverksadress.\n"
618 "Upprepad slutpunkt.\n"
619 "Okänd autentiseringstyp.\n"
620 "Maximalt antal anrop för lågt.\n"
621 "Strängen för lång.\n"
622 "Protokollsekvens ej funnen.\n"
623 "Procedurnummer utanför giltigt intervall.\n"
624 "Bindningen har inget autentiseringsdata.\n"
625 "Okänd autentiseringstjänst.\n"
626 "Okänd autentiseringsnivå.\n"
627 "Okänd autentiseringsidentitet.\n"
628 "Okänd auktoriseringstjänst.\n"
629 "Ogiltig post.\n"
630 "Kan inte utföra operationen.\n"
631 "Slutpunkter ej registrerade.\n"
632 "Inget att exportera.\n"
633 "Inkomplett namn.\n"
634 "Ogiltigt versionsval.\n"
635 "Inga fler medlemmar.\n"
636 "Alla objekt avexporterades inte.\n"
637 "Gränssnitt hittades inte.\n"
638 "Posten existerar redan.\n"
639 "Posten hittades inte.\n"
640 "Namntjänst otillgänglig.\n"
641 "Ogiltig nätverksadressfamilj.\n"
642 "Operationen stöds inte.\n"
643 "Ingen säkerhetskontext tillgänglig.\n"
644 "RPCInternal-fel.\n"
645 "Division med noll för RPC.\n"
646 "Adressfel.\n"
647 "Division med noll för flyttal.\n"
648 "Flyttalsunderspill.\n"
649 "Flyttalsöverspill.\n"
650 "Inga fler poster.\n"
651 "Kunde inte öppna teckenomvandlingstabellen.\n"
652 "Teckenomvandlingstabellens fil är för liten.\n"
653 "Nullkontext-referens.\n"
654 "Kontextreferens skadad.\n"
655 "Bindningsreferensen överensstämmer inte.\n"
656 "Kan inte erhålla anropsreferens.\n"
657 "Nullreferens-pekare.\n"
658 "Uppräkningsvärde utanför giltigt intervall.\n"
659 "Byteantalet för litet.\n"
660 "Felaktigt stub-data.\n"
661 "Ogiltig användarbuffert.\n"
662 "Ej igenkänt media.\n"
663 "No trust secret.\n"
664 "No trust SAM account.\n"
665 "Trusted domain failure.\n"
666 "Trusted relationship failure.\n"
667 "Trust logon failure.\n"
668 "RPC-anrop pågår redan.\n"
669 "NETLOGON ej startat.\n"
670 "Kontot utgånget.\n"
671 "Omdirigeraren har öppna referenser.\n"
672 "Skrivardrivrutin redan installerad.\n"
673 "Okänd port.\n"
674 "Okänd skrivardrivrutin.\n"
675 "Okänd utskriftsprocessor.\n"
676 "Ogiltig separatorfil.\n"
677 "Ogiltig prioritet.\n"
678 "Ogiltigt skrivarnamn.\n"
679 "Skrivaren existerar redan.\n"
680 "Ogiltigt skrivarkommando.\n"
681 "Ogiltig datatyp.\n"
682 "Ogiltig miljö.\n"
683 "Inga fler bindningar.\n"
684 "Can't log on with inter-domain trust account.\n"
685 "Can't log on with workstation trust account.\n"
686 "Can't log on with server trust account.\n"
687 "Domain trust information inconsistent.\n"
688 "Server har öppna referenser.\n"
689 "Resursdata hittades inte.\n"
690 "Resurstyp hittades inte.\n"
691 "Resursnamn hittades inte.\n"
692 "Resursspråk hittades inte.\n"
693 "Otillräcklig kvot.\n"
694 "Inga gränssnitt.\n"
695 "RPC-anrop avbröts.\n"
696 "Bindning ej komplett.\n"
697 "RPC-kommunikationsfel.\n"
698 "Ostödd auktoriseringsnivå.\n"
699 "Inget principalnamn registrerat.\n"
700 "Inte ett RPC-fel.\n"
701 "UUID är endast lokalt.\n"
702 "Säkerhetspaket-fel.\n"
703 "Tråd ej avbruten.\n"
704 "Ogiltig referensoperation.\n"
705 "Fel serialiserande paketversion.\n"
706 "Fel stub-version.\n"
707 "Ogiltigt rör.\n"
708 "Fel ordning på röret.\n"
709 "Fel version på röret.\n"
710 "Gruppmedlem ej funnen.\n"
711 "Kan inte skapa Endpoint mapper-databas.\n"
712 "Ogiltigt objekt.\n"
713 "Ogiltig tid.\n"
714 "Ogiltigt formulärnamn.\n"
715 "Ogiltig formulärstorlek.\n"
716 "Väntar redan på skrivarreferens.\n"
717 "Skrivare borttagen.\n"
718 "Ogiltigt skrivartillstånd.\n"
719 "Användaren måste byta lösenord.\n"
720 "Domänkontrollanten hittades inte.\n"
721 "Konto utlåst.\n"
722 "Ogiltigt pixelformat.\n"
723 "Ogiltig drivrutin.\n"
724 "Ogiltig objekt-resolver vald.\n"
725 "Inkomplett RPC send.\n"
726 "Ogiltig asynkron RPC-referens.\n"
727 "Ogiltigt asynkront RPC-anrop.\n"
728 "RPC-rör stängt.\n"
729 "Disciplinfel på RPC-rör.\n"
730 "Ingen data på RPC-rör.\n"
731 "Inget sidnamn tillgängligt.\n"
732 "Kommer inte åt filen.\n"
733 "Filnamnet kan inte hittas.\n"
734 "Posttyper för RPC överensstämmer inte.\n"
735 "Alla objekt kunde inte exporteras.\n"
736 "Gränssnittet kunde inte exporteras.\n"
737 "Profilen kunde inte läggas till.\n"
738 "Profilelementet kunde inte läggas till.\n"
739 "Profilelementet kunde inte tas bort.\n"
740 "Gruppelementet kunde inte hittas.\n"
741 "Gruppelementet kunde inte tas bort.\n"
742 "Användarnamnet kunde inte hittas.\n"
743 "Nätverksanslutningen existerar inte.\n"
744 "Anslutningen återställdes.\n"
745 "Anslutning nekades.\n"
746 "Not implemented.\n"
747 "Call failed.\n"
748 "No Signature found in file.\n"
749 "Invalid call.\n"
750 "Resource is not currently available.\n"