Dump of STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)

STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)
Compare with English (United States) >>
1008 empty
1009 empty
1010 "Identifierare förväntades"
1011 "'=' förväntades"
1012 empty
1013 empty
1014 "Ogiltigt tecken"
1015 "Oterminerad strängkonstant"
1016 empty
1017 empty
1018 "'return' utanför funktion"
1019 "Går ej att ha 'break' utanför loop"
1020 "Går ej att ha 'continue' utanför loop"
1021 empty
1022 empty
1023 empty