Dump of STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)

STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)
<< Hide compare with English (United States)
id Swedish (Neutral) English (United States)
1008 empty empty
1009 empty empty
1010 "Identifierare förväntades" "Expected identifier"
1011 "'=' förväntades" "Expected '='"
1012 empty empty
1013 empty empty
1014 "Ogiltigt tecken" "Invalid character"
1015 "Oterminerad strängkonstant" "Unterminated string constant"
1016 empty empty
1017 empty empty
1018 "'return' utanför funktion" "'return' statement outside of function"
1019 "Går ej att ha 'break' utanför loop" "Can't have 'break' outside of loop"
1020 "Går ej att ha 'continue' utanför loop" "Can't have 'continue' outside of loop"
1021 empty empty
1022 empty empty
1023 empty empty