Dump of STRINGTABLE #315 (strings 5024..5039)

STRINGTABLE #315 (strings 5024..5039)
Compare with English (United States) >>
5024 "Den URI som ska kodas innehåller ogiltiga tecken"
5025 "Den URI som ska avkodas är felaktig"
5026 "Antal decimaler är utanför giltigt intervall"
5027 "Precision är utanför giltigt intervall"
5028 empty
5029 "Array-längd måste vara ett positivt ändligt heltal"
5030 empty
5031 "Array-objekt förväntades"
5032 empty
5033 empty
5034 empty
5035 empty
5036 "'writable' attribute on the property descriptor cannot be set to 'true' on this object"
5037 empty
5038 empty
5039 empty