Dump of STRINGTABLE #314 (strings 5008..5023)

STRINGTABLE #314 (strings 5008..5023)
Compare with English (United States) >>
5008 "Ogiltig tilldelning"
5009 "'|' är odefinierat"
5010 "Booleskt objekt förväntades"
5011 empty
5012 "'|' kan inte tas bort"
5013 "VBArray-objekt förväntades"
5014 "JScript-objekt förväntades"
5015 "Enumerator object expected"
5016 "Regular Expression object expected"
5017 "Syntaxfel i reguljärt uttryck"
5018 empty
5019 empty
5020 empty
5021 empty
5022 "Exception thrown and not caught"
5023 empty