Dump of DIALOG #1000

DIALOG #1000
id Swedish (Neutral) English (United States)
DIALOG 0, 0, 320, 300 DIALOG 0, 0, 320, 300
STYLE 0x48c00040 STYLE 0x48c00040
EXSTYLE 0x0 EXSTYLE 0x0
CAPTION "Joysticks" CAPTION "Joysticks"
CLASS "" CLASS ""
MENU "" MENU ""
FONT 8, "Ms Shell Dlg" FONT 8, "Ms Shell Dlg"
    CONTROL "&Inaktivera", 2010, 128, 0x50010000, 200, 20, 60, 15, 0x0     CONTROL "&Disable", 2010, 128, 0x50010000, 200, 20, 60, 15, 0x0
    CONTROL "&Reset", 2012, 128, 0x50010000, 200, 40, 60, 15, 0x0     CONTROL "&Reset", 2012, 128, 0x50010000, 200, 40, 60, 15, 0x0
    CONTROL "&Aktivera", 2011, 128, 0x50010000, 200, 190, 60, 15, 0x0     CONTROL "&Enable", 2011, 128, 0x50010000, 200, 190, 60, 15, 0x0
    CONTROL "&Override", 2013, 128, 0x50010000, 200, 100, 60, 15, 0x0     CONTROL "&Override", 2013, 128, 0x50010000, 200, 100, 60, 15, 0x0
    CONTROL "Ansluten", 65535, 130, 0x50020000, 10, 10, 100, 10, 0x0     CONTROL "Connected", 65535, 130, 0x50020000, 10, 10, 100, 10, 0x0
    CONTROL "", 2000, 131, 0x50a10001, 10, 20, 180, 70, 0x0     CONTROL "", 2000, 131, 0x50a10001, 10, 20, 180, 70, 0x0
    CONTROL "Connected (xinput device)", 65535, 130, 0x50020000, 10, 90, 100, 10, 0x0     CONTROL "Connected (xinput device)", 65535, 130, 0x50020000, 10, 90, 100, 10, 0x0
    CONTROL "", 2002, 131, 0x50a10001, 10, 100, 180, 70, 0x0     CONTROL "", 2002, 131, 0x50a10001, 10, 100, 180, 70, 0x0
    CONTROL "Inaktiverad", 65535, 130, 0x50020000, 10, 180, 100, 10, 0x0     CONTROL "Disabled", 65535, 130, 0x50020000, 10, 180, 100, 10, 0x0
    CONTROL "", 2001, 131, 0x50a10001, 10, 190, 180, 70, 0x0     CONTROL "", 2001, 131, 0x50a10001, 10, 190, 180, 70, 0x0
    CONTROL "Efter att ha inaktiverat eller aktiverat en enhet kommer de anslutna styrspakarna inte att uppdateras här innan du startar om detta miniprogram.", 65535, 130, 0x50020000, 10, 270, 200, 25, 0x0     CONTROL "After disabling or enabling a device, the connected joysticks won't be updated here until you restart this applet.", 65535, 130, 0x50020000, 10, 270, 200, 25, 0x0