Dump of STRINGTABLE #1 (strings 0..15)

STRINGTABLE #1 (strings 0..15)
Compare with English (United States) >>
0 empty
1 "Internetinställningar"
2 "Konfigurera Wines webbläsare och tillhörande inställningar"
3 empty
4 empty
5 empty
6 empty
7 empty
8 empty
9 empty
10 empty
11 empty
12 empty
13 empty
14 empty
15 empty