Dump of DIALOG #1010

DIALOG #1010
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 250, 250
STYLE 0xc800c0
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Rensa bläddringshistorik"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Temporära internetfiler\n
Arkivkopior av webbsidor, bilder och certifikat.", 1011, 128, 0x50012403, 10, 8, 230, 40, 0x0
    CONTROL "Cookies\n
Filer som webbplatser har lagrat på din dator för att spara t.ex. inställningar och inloggningsinformation.", 1012, 128, 0x50012403, 10, 48, 230, 40, 0x0
    CONTROL "Historik\n
Listan med webbplatser som du har besökt.", 1013, 128, 0x50012403, 10, 88, 230, 40, 0x0
    CONTROL "Formulärdata\n
Användarnamn och annan information som du har skrivit in i formulär.", 1014, 128, 0x50012403, 10, 128, 230, 40, 0x0
    CONTROL "Lösenord\n
Sparade lösenord som du har skrivit in i formulär.", 1015, 128, 0x50012403, 10, 168, 230, 40, 0x0
    CONTROL "Avbryt", 2, 128, 0x50030001, 185, 230, 60, 15, 0x0
    CONTROL "Ta bort", 1, 128, 0x50030000, 120, 230, 60, 15, 0x0