Dump of STRINGTABLE #77 (strings 1216..1231)

STRINGTABLE #77 (strings 1216..1231)
Compare with English (United States) >>
1216 "Ja"
1217 "Nej"
1218 "Exporten lyckades."
1219 "Exporten misslyckades."
1220 "Exportera privat nyckel"
1221 "Certifikatet innehåller en privat nyckel som kan exporteras tillsammans med certifikatet."
1222 "Ange lösenord"
1223 "Du kan lösenordsskydda en privat nyckel."
1224 "Lösenorden matchar inte."
1225 "Obs: Den privata nyckeln för detta certifikat kunde inte öppnas."
1226 "Obs: Den privata nyckeln för detta certifikat kan inte exporteras."
1227 empty
1228 empty
1229 empty
1230 empty
1231 empty