Dump of STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)

STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)
Compare with English (United States) >>
1200 "Guiden för export av certifikat"
1201 "Exportformat"
1202 "Välj format i vilket innehållet kommer sparas."
1203 "Filnamn för export"
1204 "Ange namnet på filen i vilken innehållet kommer sparas."
1205 "Den angivna filen existerar redan. Vill du ersätta den?"
1206 "DER-kodad binär X.509 (*.cer)"
1207 "Base64-kodad X.509 (*.cer)"
1208 "Lista över återkallade certifikat (*.crl)"
1209 "Lista över betrodda certifikat (*.stl)"
1210 "CMS/PKCS #7-meddelanden (*.p7b)"
1211 "Personal Information Exchange (*.pfx)"
1212 "Microsoft Serialized Certificate Store (*.sst)"
1213 "Filformat"
1214 "Inkludera alla certifikat i certifikatsökvägen"
1215 "Exportera nycklar"