Dump of STRINGTABLE #71 (strings 1120..1135)

STRINGTABLE #71 (strings 1120..1135)
<< Hide compare with English (United States)
id Swedish (Neutral) English (United States)
1120 "Verifiering av licensserver" "License Server Verification"
1121 "Agent för certifikatförfrågningar" "Certificate Request Agent"
1122 "Smart Card-inloggning" "Smart Card Logon"
1123 "Arkivering av privat nyckel" "Private Key Archival"
1124 "Agent för nyckelåterställande" "Key Recovery Agent"
1125 "Kopiering av e-post från katalogtjänster" "Directory Service Email Replication"
1126 empty empty
1127 empty empty
1128 empty empty
1129 empty empty
1130 empty empty
1131 empty empty
1132 empty empty
1133 empty empty
1134 empty empty
1135 empty empty