Dump of STRINGTABLE #70 (strings 1104..1119)

STRINGTABLE #70 (strings 1104..1119)
Compare with English (United States) >>
1104 "Möjliggör säker kommunikation över internet"
1105 "Möjliggör att signera data med aktuell tid"
1106 "Tillåter dig att digitalt signera en lista över betrodda certifikat"
1107 "Möjliggör för data på disk att krypteras"
1108 "Filåterskapande"
1109 "Verifiering av Windows-hårdvarudrivrutin"
1110 "Verifiering av Windows-systemkomponent"
1111 "Verifiering av OEM Windows-systemkomponent"
1112 "Verifiering av inbäddad Windows-systemkomponent"
1113 "Signerare av rotlista"
1114 "Kvalificerad underordning"
1115 "Nyckelåterställning"
1116 "Dokumentsignering"
1117 "Livstidssignering"
1118 "Digitala rättigheter"
1119 "Licenser för nyckelpaket"