Dump of STRINGTABLE #69 (strings 1088..1103)

STRINGTABLE #69 (strings 1088..1103)
<< Hide compare with English (United States)
id Swedish (Neutral) English (United States)
1088 "Certifikat utfärdade av denna rot-certifieringsauktoritet, eller av någon av dess utfärdade certifieringsauktoriteter kommer inte längre vara betrodda.\n
Är du säker du vill ta bort detta betrodda rot-certifikat?"
"Certificates issued by this root certification authority, or any certification authorities it issued, will no longer be trusted.\n
Are you sure you want to remove this trusted root certificate?"
1089 "Certifikat utfärdade av dessa rot-certifieringsauktoriteter, eller av någon av deras utfärdade certifieringsauktoriteter kommer inte längre vara betrodda.\n
Är du säker du vill ta bort dessa betrodda rot-certifikat?"
"Certificates issued by these root certification authorities, or any certification authorities they issued, will no longer be trusted.\n
Are you sure you want to remove these trusted root certificates?"
1090 "Programvara signerad av denna utgivare kommer inte längre vara betrodd.\n
Är du säker du vill ta bort detta certifikat?"
"Software signed by this publisher will no longer be trusted.\n
Are you sure you want to remove this certificate?"
1091 "Programvara signerad av dessa utgivare kommer inte längre vara betrodd.\n
Är du säker du vill ta bort dessa certifikat?"
"Software signed by these publishers will no longer be trusted.\n
Are you sure you want to remove these certificates?"
1092 "Är du säker du vill ta bort detta certifikat?" "Are you sure you want to remove this certificate?"
1093 "Är du säker du vill ta bort dessa certifikat?" "Are you sure you want to remove these certificates?"
1094 "Certifikat" "Certificates"
1095 "<Inget>" "<None>"
1096 empty empty
1097 empty empty
1098 empty empty
1099 empty empty
1100 "Säkerställer identiteten av en fjärrdator" "Ensures the identity of a remote computer"
1101 "Bevisar din identitet för en fjärrdator" "Proves your identity to a remote computer"
1102 "Säkerställer att programvara kommer från ursprunglig utgivare\n
Skyddar programvara från ändring efter utgivning"
"Ensures software came from software publisher\n
Protects software from alteration after publication"
1103 "Skyddar e-postmeddelanden" "Protects e-mail messages"