Dump of STRINGTABLE #68 (strings 1072..1087)

STRINGTABLE #68 (strings 1072..1087)
id Swedish (Neutral) English (United States)
1072 "Importen misslyckades." "The import failed."
1073 "Arial" "Arial"
1074 "<Alla>" "<All>"
1075 "<Avancerade syften>" "<Advanced Purposes>"
1076 "Utfärdat till" "Issued To"
1077 "Utfärdat av" "Issued By"
1078 "Utgångsdatum" "Expiration Date"
1079 "Vänligt namn" "Friendly Name"
1080 "<Alla>" "<All>"
1081 "<Inget>" "<None>"
1082 "Du kommer inte längre kunna dekryptera eller signera meddelanden med detta certifikat.\n
Är du säker du vill ta bort detta certifikat?"
"You will no longer be able to decrypt messages with this certificate, or sign messages with it.\n
Are you sure you want to remove this certificate?"
1083 "Du kommer inte längre kunna dekryptera eller signera meddelanden med dessa certifikat.\n
Är du säker du vill ta bort dessa certifikat?"
"You will no longer be able to decrypt messages with these certificates, or sign messages with them.\n
Are you sure you want to remove these certificates?"
1084 "Du kommer inte längre kunna kryptera meddelanden med detta certifikat, eller verifiera meddelanden som är signerade med det.\n
Är du säker du vill ta bort detta certifikat?"
"You will no longer be able to encrypt messages with this certificate, or verify messages signed with it.\n
Are you sure you want to remove this certificate?"
1085 "Du kommer inte längre kunna kryptera meddelanden med dessa certifikat, eller verifiera meddelanden som är signerade med dem.\n
Är du säker du vill ta bort dessa certifikat?"
"You will no longer be able to encrypt messages with these certificates, or verify messages signed with them.\n
Are you sure you want to remove these certificates?"
1086 "Certifikat utfärdade av denna certifieringsauktoritet kommer inte längre vara betrodda.\n
Är du säker du vill ta bort detta certifikat?"
"Certificates issued by this certification authority will no longer be trusted.\n
Are you sure you want to remove this certificate?"
1087 "Certifikat utfärdade av dessa certifieringsauktoriteter kommer inte längre vara betrodda.\n
Är du säker du vill ta bort dessa certifikat?"
"Certificates issued by these certification authorities will no longer be trusted.\n
Are you sure you want to remove these certificates?"