Dump of STRINGTABLE #68 (strings 1072..1087)

STRINGTABLE #68 (strings 1072..1087)
Compare with English (United States) >>
1072 "Importen misslyckades."
1073 "Arial"
1074 "<Alla>"
1075 "<Avancerade syften>"
1076 "Utfärdat till"
1077 "Utfärdat av"
1078 "Utgångsdatum"
1079 "Vänligt namn"
1080 "<Alla>"
1081 "<Inget>"
1082 "Du kommer inte längre kunna dekryptera eller signera meddelanden med detta certifikat.\n
Är du säker du vill ta bort detta certifikat?"
1083 "Du kommer inte längre kunna dekryptera eller signera meddelanden med dessa certifikat.\n
Är du säker du vill ta bort dessa certifikat?"
1084 "Du kommer inte längre kunna kryptera meddelanden med detta certifikat, eller verifiera meddelanden som är signerade med det.\n
Är du säker du vill ta bort detta certifikat?"
1085 "Du kommer inte längre kunna kryptera meddelanden med dessa certifikat, eller verifiera meddelanden som är signerade med dem.\n
Är du säker du vill ta bort dessa certifikat?"
1086 "Certifikat utfärdade av denna certifieringsauktoritet kommer inte längre vara betrodda.\n
Är du säker du vill ta bort detta certifikat?"
1087 "Certifikat utfärdade av dessa certifieringsauktoriteter kommer inte längre vara betrodda.\n
Är du säker du vill ta bort dessa certifikat?"