Dump of STRINGTABLE #66 (strings 1040..1055)

STRINGTABLE #66 (strings 1040..1055)
id Swedish (Neutral) English (United States)
1040 "Den OID du angav existerar redan." "The OID you entered already exists."
1041 "Välj certifikatlager" "Select Certificate Store"
1042 "Var god välj ett certifikatlager." "Please select a certificate store."
1043 "Guiden för import av certifikat" "Certificate Import Wizard"
1044 "Filen innehåller objekt som inte uppfyller de givna kriterierna. Var god välj en annan fil." "The file contains objects that do not match the given criteria. Please select another file."
1045 "Fil att importera" "File to Import"
1046 "Ange filen du vill importera." "Specify the file you want to import."
1047 "Certifikatlager" "Certificate Store"
1048 "Certifikatlager är samlingar av certifikat, listor över återkallade certifikat, samt listor över betrodda certifikat." "Certificate stores are collections of certificates, certificate revocation lists, and certificate trust lists."
1049 "X.509-certifikat (*.cer; *.crt)" "X.509 Certificate (*.cer; *.crt)"
1050 "Personal Information Exchange (*.pfx; *.p12)" "Personal Information Exchange (*.pfx; *.p12)"
1051 "Lista över återkallade certifikat (*.crl)" "Certificate Revocation List (*.crl)"
1052 "Lista över betrodda certifikat (*.stl)" "Certificate Trust List (*.stl)"
1053 "Microsoft Serialized Certificate Store (*.sst)" "Microsoft Serialized Certificate Store (*.sst)"
1054 "CMS/PKCS #7-meddelanden (*.spc; *.p7b)" "CMS/PKCS #7 Messages (*.spc; *.p7b)"
1055 "Alla filer (*.*)" "All files (*.*)"