Dump of STRINGTABLE #66 (strings 1040..1055)

STRINGTABLE #66 (strings 1040..1055)
Compare with English (United States) >>
1040 "Den OID du angav existerar redan."
1041 "Välj certifikatlager"
1042 "Var god välj ett certifikatlager."
1043 "Guiden för import av certifikat"
1044 "Filen innehåller objekt som inte uppfyller de givna kriterierna. Var god välj en annan fil."
1045 "Fil att importera"
1046 "Ange filen du vill importera."
1047 "Certifikatlager"
1048 "Certifikatlager är samlingar av certifikat, listor över återkallade certifikat, samt listor över betrodda certifikat."
1049 "X.509-certifikat (*.cer; *.crt)"
1050 "Personal Information Exchange (*.pfx; *.p12)"
1051 "Lista över återkallade certifikat (*.crl)"
1052 "Lista över betrodda certifikat (*.stl)"
1053 "Microsoft Serialized Certificate Store (*.sst)"
1054 "CMS/PKCS #7-meddelanden (*.spc; *.p7b)"
1055 "Alla filer (*.*)"