Dump of STRINGTABLE #65 (strings 1024..1039)

STRINGTABLE #65 (strings 1024..1039)
Compare with English (United States) >>
1024 "Enbart kritiska tillägg"
1025 "Enbart egenskaper"
1026 "Version"
1027 "Serienummer"
1028 "Utfärdare"
1029 "Giltigt från"
1030 "Giltigt till"
1031 "Ämne"
1032 "Offentlig nyckel"
1033 "%1 (%2!d! bitar)"
1034 "SHA1 hash"
1035 "Utökad nyckelanvändning (egenskap)"
1036 "Vänligt namn"
1037 "Beskrivning"
1038 "Certifikatsegenskaper"
1039 "Var god fyll i en OID på formen 1.2.3.4"