Dump of STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)

STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)
Compare with English (United States) >>
1008 empty
1009 empty
1010 "Utfärdat till: "
1011 "Utfärdat av: "
1012 "Giltigt från "
1013 " till "
1014 "Detta certifikat har en ogiltig signatur."
1015 "Detta certifikat har gått ut eller är ännu inte giltigt."
1016 "Detta certifikats giltighetsperiod är längre än utfärdarens."
1017 "Detta certifikat återkallades av sin utfärdare."
1018 "Detta certifikat är OK."
1019 "Fält"
1020 "Värde"
1021 "<Alla>"
1022 "Enbart Version 1-fält"
1023 "Enbart tillägg"