Dump of STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)

STRINGTABLE #64 (strings 1008..1023)
<< Hide compare with English (United States)
id Swedish (Neutral) English (United States)
1008 empty empty
1009 empty empty
1010 "Utfärdat till: " "Issued to: "
1011 "Utfärdat av: " "Issued by: "
1012 "Giltigt från " "Valid from "
1013 " till " " to "
1014 "Detta certifikat har en ogiltig signatur." "This certificate has an invalid signature."
1015 "Detta certifikat har gått ut eller är ännu inte giltigt." "This certificate has expired or is not yet valid."
1016 "Detta certifikats giltighetsperiod är längre än utfärdarens." "This certificate's validity period exceeds that of its issuer."
1017 "Detta certifikat återkallades av sin utfärdare." "This certificate was revoked by its issuer."
1018 "Detta certifikat är OK." "This certificate is OK."
1019 "Fält" "Field"
1020 "Värde" "Value"
1021 "<Alla>" "<All>"
1022 "Enbart Version 1-fält" "Version 1 Fields Only"
1023 "Enbart tillägg" "Extensions Only"