Dump of STRINGTABLE #63 (strings 992..1007)

STRINGTABLE #63 (strings 992..1007)
Compare with English (United States) >>
992 empty
993 empty
994 empty
995 empty
996 empty
997 empty
998 empty
999 empty
1000 "Certifikat"
1001 "Certifikatsinformation"
1002 "Detta certifikat har en ogiltig signatur. Certifikatet kan ha ändrats eller skadats."
1003 "Detta rot-certifikat är inte betrott. För att lita på det, lägg till det till ditt systems betrodda rot-certifikatlager."
1004 "Detta certifikat kunde inte valideras till ett betrott rot-certifikat."
1005 "Detta certifikats utfärdare kunde inte hittas."
1006 "Alla avsedda syften för detta certifikat kunde inte valideras."
1007 "Detta certifikat är avsett för följande syften:"