Dump of DIALOG #114

DIALOG #114
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 317, 143
STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Guiden för export av certifikat"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Om du väljer att exportera den privata nyckeln så kommer du på en senare sida ombes ange ett lösenord för att skydda den privata nyckeln.", 65535, 130, 0x50020000, 21, 1, 195, 25, 0x0
    CONTROL "Vill du exportera den privata nyckeln?", 65535, 130, 0x50020000, 21, 27, 195, 10, 0x0
    CONTROL "&Ja, exportera den privata nyckeln", 2912, 128, 0x50010009, 31, 36, 200, 12, 0x0
    CONTROL "&Nej, exportera inte den privata nyckeln", 2913, 128, 0x50010009, 31, 48, 200, 12, 0x0
    CONTROL "", 2914, 130, 0x50020000, 21, 60, 200, 24, 0x0