Dump of DIALOG #112

DIALOG #112
Compare with English (United States) >>
DIALOG 0, 0, 248, 176
STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0
CAPTION "Avancerade val"
CLASS ""
MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Syfte för certifikat", 65535, 128, 0x50000007, 7, 7, 234, 141, 0x0
    CONTROL "Välj ett eller flera syften att listas när Avancerade Syften är valt.", 65535, 130, 0x50020000, 14, 18, 220, 16, 0x0
    CONTROL "&Syften för certifikat:", 65535, 130, 0x50030000, 14, 41, 90, 12, 0x0
    CONTROL "", 2405, "SysListView32", 0x50814005, 14, 51, 220, 90, 0x0
    CONTROL "OK", 1, 128, 0x50010001, 132, 155, 51, 14, 0x0
    CONTROL "Avbryt", 2, 128, 0x50010000, 190, 155, 51, 14, 0x0