Dump of DIALOG #108

DIALOG #108
id Swedish (Neutral) English (United States)
DIALOG 0, 0, 317, 178 DIALOG 0, 0, 317, 178
STYLE 0x80c00040 STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0 EXSTYLE 0x0
CAPTION "Guiden för import av certifikat" CAPTION "Certificate Import Wizard"
CLASS "" CLASS ""
MENU "" MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg" FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "&Filnamn:", 65535, 130, 0x50020000, 21, 1, 195, 10, 0x0     CONTROL "&File name:", 65535, 130, 0x50020000, 21, 1, 195, 10, 0x0
    CONTROL "", 2701, 129, 0x50810080, 21, 11, 208, 14, 0x0     CONTROL "", 2701, 129, 0x50810080, 21, 11, 208, 14, 0x0
    CONTROL "B&läddra...", 2702, 128, 0x50010000, 236, 11, 60, 14, 0x0     CONTROL "B&rowse...", 2702, 128, 0x50010000, 236, 11, 60, 14, 0x0
    CONTROL "Obs: Följande filformat kan innehålla mer än ett certifikat och listor över återkallade eller betrodda certifikat:", 65535, 130, 0x50020000, 21, 30, 265, 16, 0x0     CONTROL "Note: The following file formats may contain more than one certificate, certificate revocation list, or certificate trust list:", 65535, 130, 0x50020000, 21, 30, 265, 16, 0x0
    CONTROL "Standard för kryptografisk meddelandesyntax/PKCS #7-meddelande (*.p7b)", 65535, 130, 0x50020000, 31, 53, 265, 10, 0x0     CONTROL "Cryptographic Message Syntax Standard/PKCS #7 Messages (*.p7b)", 65535, 130, 0x50020000, 31, 53, 265, 10, 0x0
    CONTROL "Personal Information Exchange/PKCS #12 (*.pfx; *.p12)", 65535, 130, 0x50020000, 31, 68, 265, 10, 0x0     CONTROL "Personal Information Exchange/PKCS #12 (*.pfx; *.p12)", 65535, 130, 0x50020000, 31, 68, 265, 10, 0x0
    CONTROL "Microsoft Serialized Certificate Store (*.sst)", 65535, 130, 0x50020000, 31, 83, 265, 10, 0x0     CONTROL "Microsoft Serialized Certificate Store (*.sst)", 65535, 130, 0x50020000, 31, 83, 265, 10, 0x0