Dump of DIALOG #107

DIALOG #107
<< Hide compare with English (United States)
id Swedish (Neutral) English (United States)
DIALOG 0, 0, 317, 143 DIALOG 0, 0, 317, 143
STYLE 0x80c00040 STYLE 0x80c00040
EXSTYLE 0x0 EXSTYLE 0x0
CAPTION "Guiden för import av certifikat" CAPTION "Certificate Import Wizard"
CLASS "" CLASS ""
MENU "" MENU ""
FONT 8, "MS Shell Dlg" FONT 8, "MS Shell Dlg"
    CONTROL "Välkommen till guiden för import av certifikat", 2700, 130, 0x50020000, 115, 7, 195, 30, 0x0     CONTROL "Welcome to the Certificate Import Wizard", 2700, 130, 0x50020000, 115, 7, 195, 30, 0x0
    CONTROL "Denna guide hjälper dig på att importera certifikat och listor över återkallade och betrodda certifikat.\n
\n
Ett certifikat kan användas för att identifiera dig eller datorn som du kommunicerar med. Det kan även användas för autentisering samt för att signera meddelanden. Certifikatlager är samlingar av certifikat, listor över återkallade certifikat, och listor över betrodda certifikat.\n
\n
Klicka Nästa för att fortsätta.", 65535, 130, 0x50020000, 115, 40, 195, 120, 0x0
    CONTROL "This wizard helps you import certificates, certificate revocation lists, and certificate trust lists from a file to a certificate store.\n
\n
A certificate can be used to identify you or the computer with which you are communicating. It can also be used for authentication, and to sign messages. Certificate stores are collections of certificates, certificate revocation lists, and certificate trust lists.\n
\n
To continue, click Next.", 65535, 130, 0x50020000, 115, 40, 195, 120, 0x0