Dump of STRINGTABLE #20 (strings 304..319)

STRINGTABLE #20 (strings 304..319)
Compare with English (United States) >>
304 "Om Caps Lock är på kan det leda till att lösenordet skrivs in felaktigt.\n
\n
Tryck Caps Lock på tangentbordet för att slå av Caps Lock innan\n
du skriver in ditt lösenord."
305 "Caps Lock är på"
306 empty
307 empty
308 empty
309 empty
310 empty
311 empty
312 empty
313 empty
314 empty
315 empty
316 empty
317 empty
318 empty
319 empty