Dump of STRINGTABLE #98 (strings 1552..1567)

STRINGTABLE #98 (strings 1552..1567)
Compare with English (United States) >>
1552 "Initierar; "
1553 "Värmer upp; "
1554 "Toner snart slut; "
1555 "Ingen toner; "
1556 "Pappersproblem; "
1557 "Avbruten av användaren; "
1558 "Slut på minne; "
1559 "Skrivardörren är öppen; "
1560 "Skrivarserver okänd; "
1561 "Felsäkert läge; "
1562 empty
1563 empty
1564 empty
1565 empty
1566 empty
1567 empty