Dump of STRINGTABLE #97 (strings 1536..1551)

STRINGTABLE #97 (strings 1536..1551)
Compare with English (United States) >>
1536 "Klar"
1537 "Stannad; "
1538 "Fel; "
1539 "Väntande borttagning; "
1540 "Papperskrångel; "
1541 "Slut på papper; "
1542 "Fyll på papper manuellt; "
1543 "Pappersproblem; "
1544 "Skrivaren är avstängd; "
1545 "I/O Aktiv; "
1546 "Upptagen; "
1547 "Skriver ut; "
1548 "Utmatningsfacket är fullt; "
1549 "Inte tillgänglig; "
1550 "Väntar; "
1551 "Behandlar; "