Dump of STRINGTABLE #8 (strings 112..127)

STRINGTABLE #8 (strings 112..127)
Compare with English (United States) >>
112 empty
113 empty
114 "Kunde inte hitta filen"
115 "Vad god verifiera så korrekt filnamn är angivet"
116 "Filen finns inte.\n
Vill du skapa fil?"
117 empty
118 empty
119 "Filen finns redan.\n
Vill du ersätta den?"
120 "Illegalt tecken i sökväg"
121 "Ett filnamn kan inte innehålla något av följande tecken:\n
/ : < > |"
122 "Sökvägen finns inte"
123 "Filen finns inte"
124 "Du har valt ett objekt som inte är en mapp"
125 empty
126 empty
127 empty