Dump of STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)

STRINGTABLE #76 (strings 1200..1215)
Compare with English (United States) >>
1200 "Välj en teckenstorlek mellan %1!d! och %2!d! punkter."
1201 "&Spara"
1202 "Spara &i:"
1203 "Spara"
1204 "Spara som"
1205 "Öppna fil"
1206 "Välj mapp"
1207 "Typsnittsstorlek måste vara ett tal."
1208 empty
1209 empty
1210 empty
1211 empty
1212 empty
1213 empty
1214 empty
1215 empty