Dump of STRINGTABLE #71 (strings 1120..1135)

STRINGTABLE #71 (strings 1120..1135)
Compare with English (United States) >>
1120 empty
1121 "En skrivare måste installeras innan aktiviteter som utskrift eller sidinställningar kan utföras. Installera en skrivare och försök på nytt."
1122 empty
1123 empty
1124 empty
1125 empty
1126 empty
1127 empty
1128 empty
1129 empty
1130 empty
1131 empty
1132 empty
1133 empty
1134 empty
1135 empty