Dump of STRINGTABLE #70 (strings 1104..1119)

STRINGTABLE #70 (strings 1104..1119)
Compare with English (United States) >>
1104 "Oläsbart fält"
1105 "Detta värde ligger inte inom sidurvalet.\n
Var god skriv in ett värde mellan %1!d! och %2!d!."
1106 "'från'-fältet kan inte överskrida 'till'-fältet."
1107 "Marginalerna överlappar eller är utanför pappersgränserna.\n
Var god skriv in marginalerna igen."
1108 "Fältet 'Antal kopior' kan inte vara tomt."
1109 "Din skrivare saknar stöd för så många kopior som du angav.\n
Vad god skriv in ett värde mellan 1 och %d."
1110 "Ett skrivarfel inträffade."
1111 "Det finns ingen standardskrivare."
1112 "Kan inte hitta skrivare."
1113 "För lite minne."
1114 "Ett fel uppstod."
1115 "Okänd skrivardrivrutin."
1116 empty
1117 empty
1118 empty
1119 empty