Dump of STRINGTABLE #1 (strings 0..15)

STRINGTABLE #1 (strings 0..15)
id Swedish (Neutral) English (United States)
0 empty empty
1 "Lägg till/Ta bort program" "Add/Remove Programs"
2 "Låter dig installera ny programvara, eller ta bort befintlig programvara från din dator." "Allows you to install new software, or remove existing software from your computer."
3 "Program" "Applications"
4 "Kunde inte köra avinstalleraren, '%s'. Vill du ta bort avinstallationsobjektet för detta program från registret?" "Unable to execute the uninstaller, '%s'. Do you want to remove the uninstall entry for this program from the registry?"
5 "Inte angivet" "Not specified"
6 "Namn" "Name"
7 "Utgivare" "Publisher"
8 "Version" "Version"
9 "Installationsprogram" "Installation programs"
10 "Program (*.exe)" "Programs (*.exe)"
11 "Alla filer (*.*)" "All files (*.*)"
12 "Ta &bort" "&Remove"
13 "&Ändra/Ta bort" "&Modify/Remove"
14 "Hämtar..." "Downloading..."
15 "Installerar..." "Installing..."